Datos del alumno


  Núm. identificador de l'alumne. Demanar al centre actual.

  DNI, NIE, Passaport, ....

  Demanar a l'escola actual o a la Seguretat Social

  Adreça complerta, amb núm. i pis

  email alumne. Diferent al dels pares

  Titulació que dona l'accés: ESO, Batxillerat, Cicles formatius, ...
          

  Nom complert del titular del compte.

  Data signatura full pagament SEPA
Datos del primer progenitor


  Especificar si es Pare, Mare, Tutor o tipus de relació
Datos del segundo progenitor


  Especificar si es Pare, Mare, Tutor o tipus de relació

INFORMACIÓ IMPORTANT

PER PODER FINALITZAR EL FORMULARI ES OBLIGATORI HAVER FET EL PAGAMENT DE 58,00€ EN EL COMPTE ES02 2100 5000 5202 0013 3309 I ADJUNTAR EL COMPROVANT ON DIU ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT.

INFORMACIÓ IMPORTANT

PER QUE LA MATRICULA SIGUI VALIDA ES NECESSARI PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA I SIGNADA A LA SECRETARIA DE L'ESCOLA.
LA PODEU TROBAR SOTA L'ENLLAÇ ANTERIOR o COPIANT AQUESTA ADREÇA:
https://lasallebarceloneta.sallenet.org/
PERIODE DE MATRICULA DEL 9 AL 15 DE JULIOL DE 2019.
HORARI DE SECRETARIA DE 9:30 A 13:00 i DE 14:30 A 19:00

DECLARACIÓ (del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d'edat):

  • DECLARO QUE SÓN CERTES LES DADES QUE FAIG CONSTAR EN AQUESTS DOCUMENTS.