Datos del alumno


  Núm. Identificador de l'alumne. Demanar al centre dels últims estudis.

  Núm. del document

  Demanar al centre dels últims estudis, o la Seguretat social.

  Tarjeta indivudual sanitaria. (la del CAP)

  Adreça complerta: carrer, núm, pis, etc.

  Ha de ser el de l'alumne, no repetir el dels pares.

  Ha de ser el de l'alumne, no repetir el dels pares.

  Títol el qual li dona l'accés: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, etc.
          
  Els 24 digits

  Nom complert del titular delcompte bancari.

  Data de signatura en el full de dades bancaries. Normativa SEPA
Datos del primer progenitor


  No repetir el mateix que l'alumne. La plataforma no admet duplicats.

  Especificar a qui correspon.

  Especificar si es la mare, el pare, avi o avia, etc.
Datos del segundo progenitor


  No repetir el mateix que l'alumne. La plataforma no admet duplicats.

  Especificar a qui correspon.

  Especificar si es la mare, el pare, avi o avia, etc.

INFORMACIÓ IMPORTANT

- PER TAL QUE LA PLAÇA QUEDI RESERVADA S'HA DE FER EL PAGAMENT DE 58,00€ EN EL COMPTE: ES02 2100 5000 5202 0013 3309, FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT DE L'ALUMNE.
- PER VALIDAR LA MATRICULA ÉS NECESSARI ENTREGAR A LA SECRETARIA DE L'ESCOLA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA A L'ENLLAÇ DEL FINAL DEL FORMULARI.

  Adjuntar comprovant de pagament.

  Adjuntar documentació provisional (opcional).

http://www.barceloneta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/02/CFGM-GESTIO-ADMINISTRATIVA-AG10.pdf

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA OBLIGATORIA.

DECLARACIÓ (del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d'edat):


  • DECLARO QUE SÓN CERTES LES DADES QUE FAIG CONSTAR EN AQUESTS DOCUMENTS.