Datos del alumno


  Curs de Pre-Matricula

  

  

  

  núm. identificador de l'alumne


  (DNI, NIE, Passaport, ...)

  (núm. Seguretat social - No tarja del CAP)

  Tarja del CAP

  (Requisit d'accés)
          
  (24 digits)

  (Nom complert del titular i compte)

  (data signatura full ordre de pagament)
Datos del primer progenitor


  Contacte d'emergencia
Datos del segundo progenitor

INFORMACIÓ IMPORTANT:

- PER TAL QUE LA PLAÇA QUEDI RESERVADA S'HA DE FER EL PAGAMENT DE 100€ EN EL COMPTE: ES02 2100 5000 5202 0013 3309, FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT DE L'ALUMNE.
- LA RESTA DE LA MATRICULA I L'ARPI ES FACTURARÀ PER BANC DURANT EL MES DE JULIOL.
- PER VALIDAR LA MATRICULA ÉS NECESSARI ENTREGAR A LA SECRETARIA DE L'ESCOLA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDAA L'ENLLAÇ DEL FINAL DEL FORMULARI.

  Adjuntar comprovant del pagament.

  Adjuntar documentació provisional. (opcional)

ENLLAÇ A LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA OBLIGATORIA ANIMACIÓ 3D

http://www.barceloneta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/02/CFGS-ANIMACIO-3D-ISE0.pdf

ENLLAÇ A LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA OBLIGATORIA AUTOMOCIÓ

http://www.barceloneta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/02/CFGS-AUTOMOCIO-TMA0.pdf

DECLARACIÓ (del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d'edat):


  • DECLARO QUE SÓN CERTES LES DADES QUE FAIG CONSTAR EN AQUESTS DOCUMENTS.